Remediëringsmenu 1. Foutenanalyse: opsporen van de problemen aan de hand van:

  • inbreng ouders of leerling
  • inzage in rapport, toetsen of indien mogelijk examens
  • via verkennende oefeningen
  • via toetsing


 2. Probleemoplossend werken: In functie van de behoeften van de leerling worden.

  • (een stuk van) de theorie herhaald
  • gemaakte oefeningen hermaakt
  • nieuw oefenmateriaal aangereikt
  • geziene teksten herlezen
  • ongeziene teksten gelezen
  • woordenschat herhaald
  • toetsen gedaan
  • eventueel contact opgenomen met de huidige lkr


 3. Resultaten halen: ' Meer kennis omzetten in meer punten via:

  • Aanbrengen van handige tips uit eigen ervaring als lkr
  • Faalangst en stress zoveel mogelijk wegnemen door leerling zelfzeker binnen zijn studie te maken
  • structuur in een antwoord aan te brengen


Dit 'menu' wordt aanbevolen voor leerlingen met (vrij) diepgewortelde problemen, verspreid over meerdere hoofdstukken.

Het kan volledig doorlopen worden in 5 blokken van 2 uur. Al naargelang de behoefte van de leerling/ouder kan dit verkort of verlengd worden.

Valid XHTML 1.0 Strict Valide CSS!